...

Tebar Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan sebanyak 1 sha’ lebih kurang 2,5 kg beras per kepala, berkenaan dengan mengakhiri puasa Ramadhan, guna membersihkan diri dari dosa dan untuk memberi makan kepada fakir miskin.

Bagi yang sudah berkeluarga, maka zakat fitrah keluarga ini ditanggung oleh kepala keluarga, sebanyak anggota keluarga yang ditanggung, baik yang sudah baligh ataupun yang belum baligh.


Ibnu Umar mengatakan: Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah terhadap kaum muslimin sebanyak satu sha’ (2,5 kg) terdiri dari kurma atau gandum, bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, yang harus ditunaikan sebelum mereka keluar ke shalat Ide (HR Bukhari dan Muslim).

Kurma atau gandum ini dapat diganti beras dan diserahkan berupa uang senilai 2,5 kg harga beras.

 

Besaran Zakat Fitrah

Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha’ yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras atau sebesar Rp 35.000 per Orang. Adapun target penyalurannya akan kami bagikan di pelosok Jatim dan NTT.

 

CARA BERDONASI 

1. Masukan jumlah donasi klik tombol donasikan

2. Login masukkan user dan pasword

3. Pada Form Konfirmasi Donasi, pilihan Doa/keterangan Tuliskan nama-nama yang di bayarkan zakat fitrahnya, pisahkan dengan tanda koma jika lebih dari 1 nama  

4. Klik Bayar Sekarang

5. Pastikan transfer sesuai dengan total donasi hingga 3 digit terakhir untuk memudahkan verifikasi

6. Transferkan ke rekening

 

NB: Penerimaan Terakhir Pada Tanggal 9 Mei 2021

 

Dwi Wahyudi

Rp. 105,000

  • Terkumpul: Rp. 105.502
  • Target: Rp. 100.000.000
Rp


Share: